cleversoft group GmbH+49(0)89 288 51110
Open een Support Ticket Support
Word lid van onze nieuwsbrief
Word lid van onze nieuwsbrief

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft een openbaar raadplegingsdocument gepubliceerd over de ontwerprichtsnoeren voor oplossingen voor het op afstand instappen van klanten.


Laten we bespreken hoe we uw bedrijf kunnen helpen.


Maak verbinding met een nieuwe wereld van efficiëntie door gebruik te maken van cleversoft's zakelijke oplossingen.

Neem contact op

Laten we bespreken hoe we uw bedrijf kunnen helpen.


Maak verbinding met een nieuwe wereld van efficiëntie door gebruik te maken van cleversoft's zakelijke oplossingen.

Neem contact op

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft een openbare consultatie gepubliceerd over haar ontwerprichtlijn voor de onboarding van klanten op afstand. In deze richtlijn wordt uiteengezet hoe de bevoegde autoriteiten het eens zijn over de stappen die exploitanten uit de financiële sector moeten nemen om veilige en effectieve praktijken voor de onboarding van klanten op afstand te waarborgen. De richtlijn is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT), de EU-wetgeving en het kader voor gegevensbescherming. Wanneer aangenomen, zullen deze richtlijnen van toepassing zijn op alle exploitanten van de financiële sector, die binnen het toepassingsgebied van de anti-witwasrichtlijn (AMLD) vallen.Deze consultatie loopt tot 10 maart 2022.

Volgens de commissie bieden de regels voor cliëntenonderzoek (CDD) in Richtlijn (EU) 2015/849 onvoldoende duidelijkheid en convergentie over wat wel en niet is toegestaan in een op afstand en digitale context.

De geïdentificeerde richtlijnen zijn gebaseerd op:

  1. Onderwerp, toepassingsgebied en definities
  2. Intern beleid en procedures
  3. Verwerving van informatie
  4. Documentauthenticiteit en integriteit
  5. Authenticiteitscontroles
  6. Digitale identiteiten
  7. Afhankelijkheid van derden en uitbesteding
  8. ICT- en beveiligingsrisicobeheer

Daarna start de EBA met het afrondingsproces.

Ons team volgt de update over de nieuwe remote customer onboarding op de voet en zal u op de hoogte houden van de veranderingen en hoe dit onze diensten zal beïnvloeden.

Misschien wilt u ook