Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 december, 2021.

(1) Inleiding

 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt. Wij respecteren uw privacy. Wij nemen gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze website zeer serieus. Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de mate waarin gegevens worden verzameld wanneer u onze website gebruikt en de doeleinden waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Bovendien willen wij u informeren over uw rechten in dit verband.  

 1. Algemene informatie

In het volgende informeren wij u in overeenstemming met Art. 13 GDPR over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, bijv. naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 4, lid 7, van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de EU is:

cleversoft group GmbH
Luise-Ullrich-Str. 14,  

80636 München
Duitsland
E-mail: info@clever-soft.com
(zie onzeAfdruk).

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres

Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH
Alexander Bugl
Eifelstraße 55
93057 Regensburg, Duitsland
E-mail:kontakt@buglundkollegen.de

 1. Uw rechten

Indien persoonsgegevens over u als gebruiker worden verwerkt, wordt u beschouwd als een betrokkene in de zin van GDPR. Betrokkenen hebben de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

 • Recht op toegang voor de betrokkene (art. 15 GDPR)
 • Recht op correctie of verwijdering van gegevens (art. 16, 17 GDPR)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR)
 • Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking (art. 19 GDPR)
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR)
 • Recht op bezwaar (art. 21 GDPR)
 • Recht om gegeven toestemmingsverklaringen in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft onverlet op basis van de tot op heden geldige inhoud. (Art. 7 (3) GDPR)
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 GDPR).

De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is te vinden onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

 1. Hosting

De hostingdiensten die wij gebruiken zijn bedoeld om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van deze onlineaanwezigheid.

Voor dit doel verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze onlineaanwezigheid op basis van onze legitieme belangen bij een efficiënte en veilige verstrekking van deze onlineaanwezigheid, in overeenstemming met Art. 6 (1) punt (f) GDPR in combinatie met Art. 28 GDPR (sluiten van een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen). Wij zijn met al onze dienstverleners de standaard contractuele clausules overeengekomen.

 1. Contact met ons opnemen
 1. Aard en doel van de verwerking

De gegevens die u in het contactformulier verstrekt, worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Daartoe is het noodzakelijk dat u een geldige naam, e-mailadres en korte beschrijving van de reden van uw contact verstrekt. Dit dient voor de toewijzing van het verzoek en de latere beantwoording ervan. Het verstrekken van aanvullende gegevens is facultatief. Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) ook verwerkt voor de individuele communicatie. Door het contactformulier in te vullen, schrijft u zich in voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons.

Bovendien stellen wij u de live chatfunctie van Intercom Inc., 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA ter beschikking op onze website met het oog op klantenbeheer en, bovenal, om de snelst mogelijke support te garanderen.

Om onze tools met elkaar te verbinden en zo te kunnen reageren op het verzoek om informatie en documenten via het contactformulier/de chatfunctie, maken wij gebruik van de integratieserviceprovider Zapier Inc., 243 Buena Vista Ave #508, Sunnyvale, CA 94086, VS. Om een snelle verwerking en beantwoording van uw verzoek te garanderen, is het voor ons noodzakelijk om de opgeslagen gegevens van de contactformulieren/live chats door te geven aan ons CRM-systeem. Daarom is het gebruik van een integratiedienstverlener in dit verband essentieel.

 1. Rechtsgrondslag van de verwerking

De verstrekte gegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Art 6 para 1 lit. f GDPR). Met het contactformulier en ons e-mailadres willen wij het voor u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, zullen wij de verstrekte gegevens verwerken om precontractuele maatregelen uit te voeren (Art. 6 (1) punt (b) GDPR).

Het gebruik van de live chat-functie is alleen mogelijk na uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) punt (a) GDPR.

Het gebruik van de integratieserviceprovider is gebaseerd op ons legitieme belang volgens Art. 6 (1) punt f) GDPR dat een snelle verwerking van/reactie op uw verzoek alsmede een kostenefficiënt ontwerp en optimalisatie garandeert.

 1. Gegevenscategorieën

Contactgegevens, inhoud van het bericht

 1. Ontvangers

Ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van de betrokken afdelingen en, indien van toepassing, orderverwerkers zoals Intercom en Zapier.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden uiterlijk zes maanden na de verwerking van het verzoek gewist. Indien er een contractuele relatie ontstaat, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch, HGB) en wissen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen.

 1. Wettelijke / contractuele eis

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is geheel vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek meedeelt.

 1. Overbrenging derde land

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land (Intercom, VS) te garanderen, zijn wij de standaardclausules voor gegevensbescherming met Intercom en Zapier overeengekomen.  

 1. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming maken wij bij deze gegevensverwerking geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

 1. Nieuwsbrief
 1. Aard en doel van de verwerking

Wij gebruiken gegevens om de nieuwsbrief waarop u bent ingeschreven per e-mail aan u te bezorgen. Uw naam wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken in de nieuwsbrief en, indien nodig, om u te identificeren indien u ervoor kiest om uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, is het voldoende dat u ons uw e-mailadres meedeelt. Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of het abonnement (bijv. wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische omstandigheden). Het door u opgegeven e-mailadres moet geldig zijn voor een succesvolle validatie van het abonnement. Om te controleren of een abonnement daadwerkelijk is geïnitieerd door de eigenaar van een e-mailadres, maken wij gebruik van de "double-opt-in"-procedure. Daartoe registreren wij de inschrijving op de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingse-mail en de ontvangst van het hierbij gevraagde antwoord.

Wij willen u erop wijzen dat wij bij het verzenden van onze nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de e-mails die u ontvangt zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn single-pixel beeldbestanden die zijn opgeslagen door onze service provider ClickDimensions en ook Intercom. Om deze evaluaties uit te voeren, koppelen wij de in VIII genoemde gegevens en de web beacons aan uw e-mailadres en een individuele ID. Links in de nieuwsbrief bevatten ook deze ID. De aldus verkregen gegevens stellen ons in staat een gebruikersprofiel op te stellen om de nieuwsbrief aan uw individuele interesses aan te passen. Daarbij registreren wij wanneer u onze nieuwsbrieven leest, op welke links u daarin klikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af. Wij koppelen deze gegevens aan acties die u op onze website hebt ondernomen.

 1. Rechtsgrondslag van de verwerking

Op basis van uw uitdrukkelijk gegeven toestemming (Art. 6 (1) punt (a) GDPR) sturen wij regelmatig onze nieuwsbrief of gelijkwaardige informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.De evaluatie van het gebruikersgedrag wordt alleen uitgevoerd op basis van uw voornoemde uitdrukkelijk gegeven toestemming.

 1. Gegevenscategorieën

Contactgegevens, inhoud van het bericht, gedrag van de gebruiker

 1. Ontvangers
 • De ontvangers van de gegevens zijn interne werknemers van overeenkomstige afdelingen  
 • ClickDimensions en Intercom als service processor.
 1. Duur van de opslag

Deze gegevens zullen in dit kader slechts worden verwerkt voor de duur van de vereiste toestemming. Daarna worden zij gewist.

 1. Wettelijke / contractuele eis

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is geheel vrijwillig. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij u onze nieuwsbrief niet toezenden.

 1. Overbrenging derde land

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te waarborgen, hebben wij met ClickDimensions en Intercom de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming afgesloten.

 1. Intrekking van de toestemming

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens, het gebruik ervan voor de verzending van de newsletter en de tracking te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. In elke nieuwsbrief vindt u een link naar deze mogelijkheid. Bovendien kunt u zich ook te allen tijde direct op deze website uitschrijven of ons via de aan het begin van deze privacyverklaring vermelde contactmogelijkheid op de hoogte stellen van uw herroeping.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 1. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een zakelijke relatie
 1. Aard en doel van de verwerking

Wij kunnen de persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten, leveranciers, verkopers en partners verwerken voor communicatie, planning, uitvoering van de contractuele relatie, marketing, administratie en veiligheidsdoeleinden.

 1. Rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking van de verstrekte gegevens is gebaseerd op een legitiem belang (art. 6, lid 1, onder f), GDPR) en de uitvoering van het contract (art. 6, lid 1, onder b), GDPR)  

 1. Gegevens Categorieën
 • Contactgegevens (volledige naam, functie, e-mailadres werk, telefoonnummer werk, adres werk)
 • Factureringsinformatie en betalingsgegevens
 • Verdere noodzakelijke informatie in een project of contractuele relatie of informatie die vrijwillig aan ons is verstrekt, zoals persoonsgegevens met betrekking tot bestellingen, betalingen, aanvragen en projecten
 1. Ontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van de betrokken afdelingen en, in voorkomend geval, orderverwerkers.

 1. Duur van de opslag

Wij wissen persoonsgegevens indien de opslag van die persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch, HGB)).

 1. Overbrenging derde land

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde partijen die buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd en die hostingdiensten aan ons verlenen. Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te waarborgen, zijn wij met onze respectieve dienstverleners de standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

 1. Website bezoek

Wanneer u onze website uitsluitend ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons in technisch opzicht noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de vraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website vanwaar het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Wij verzamelen en bewaren deze gegevens op basis van ons legitiem belang gedurende een beperkte tijd om een afleiding van persoonsgegevens te initiëren in geval van ongeoorloofde toegang of poging tot toegang tot lokale servers (Art. 6 (1) punt (f) GDPR).

 1. Gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Cookies en soortgelijke technologieën zijn zeer kleine tekstdocumenten of stukjes code die vaak een unieke identificatiecode bevatten. Wanneer u een website bezoekt of een mobiele toepassing gebruikt, vraagt een computer uw computer of mobiele apparaat om toestemming om dit bestand op uw computer of mobiele apparaat op te slaan en toegang te krijgen tot informatie. Informatie die via cookies en soortgelijke technologieën wordt verzameld, kan de datum en tijd van uw bezoek omvatten en de manier waarop u een bepaalde website of mobiele toepassing gebruikt.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe wij deze kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen, afhankelijk van uw voorkeuren, onze eigen cookies worden gebruikt om u gerichte reclame te tonen die aansluit bij uw persoonlijke interesses.

Welk soort cookies gebruiken wij?

Functioneel

Deze cookies zijn altijd ingeschakeld omdat ze noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de website. Dit omvat bijvoorbeeld de keuze van de taal waarmee u de website bezoekt.

Bezoekersgedrag

Deze cookies stellen ons in staat de functionaliteit van de site te verbeteren door het bijhouden van gebruikersgedrag op deze website. Als u deze instelling uitschakelt, schakelen wij Google Analytics en alle andere voor u gebruikte tools volledig uit. Wij slaan deze instelling op in de functionele cookies om uw keuze bij uw volgende bezoek te onthouden.

Gereedschap

Wij willen onze bezoekers graag toegevoegde waarde bieden met de tools die door externe aanbieders worden aangeboden. Door het laden van deze tools worden echter gebruikersgegevens aan derde aanbieders doorgegeven. U kunt deze tools deactiveren, maar kan dan beperkingen ondervinden in het gebruik van deze website.

Hoe kan ik cookies uitzetten of verwijderen?

U kunt alle cookies uitschakelen, behalve de noodzakelijke, d.w.z. functionele cookies. In de browserinstellingen kunt u de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren. In de meeste browsers vindt u in de zogenaamde "helpfunctie" een uitleg over hoe u dit kunt doen. Als u de cookies blokkeert, is het echter mogelijk dat u niet alle technische functies van onze website kunt gebruiken en dat dit een negatieve invloed heeft op uw gebruikerservaring.

Wij hebben het voor u gemakkelijk gemaakt om uw toestemmingen of intrekkingen te beheren.

Welke cookiebanner gebruiken wij?

Deze website gebruikt de cookie-toestemmingstechnologie van finsweet for webflow om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om dit te documenteren in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.  

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens opgeslagen op onze servers in de EU:  

Uw toestemming(en) of herroeping van uw toestemming(en).  

 • Uw IP-adres  
 • Informatie over uw browser  
 • Informatie over uw eindapparaat  
 • Tijdstip van uw bezoek op de website  

Bovendien slaan wij een cookie op in uw browser om de aan u gegeven toestemming(en) of de herroeping daarvan te kunnen vaststellen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te wissen, de cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.  

Het gebruik van een cookiebanner vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 (1) punt (c) GDPR.  

 1. Taal instellingen
 1. Aard en doel van de verwerking

Op deze website zijn functies geïntegreerd van de vertaaldienst Weglot SAS, 138, rue Pierre Joigneaux in Bois-Colombes, 92270 Frankrijk. Weglot wordt geladen wanneer u de website bezoekt, zodat u de taal kunt veranderen in een andere taal dan Duits via het taalicoon in de header van de website. Dit maakt een directe verbinding mogelijk tussen uw browser en de Weglot server wanneer u deze website bezoekt. Weglot ontvangt hierdoor de informatie dat u deze website heeft bezocht met uw IP adres.

 1. Rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f) GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van onze website te verbeteren.

 1. Gegevenscategorieën

IP-Adres

 1. Ontvangers
 • Medewerkers van IT- en marketingafdelingen
 • Weglot als verwerker
 1. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is in het algemeen het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

 1. Wettelijke / contractuele eis

Het verstrekken van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de service en de functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn of beperkt worden.

 1. Overbrenging derde land

De verwerking vindt niet plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

 1. Intrekking van de toestemming

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen van uw herroeping door gebruik te maken van de contactmogelijkheid die aan het begin van deze mededeling inzake gegevensbescherming wordt geboden.

 1. Automatische besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

 1. Gebruik van Google Analytics
 1. Aard en doel van de verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Het doel van de gegevensverwerking is om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen. Op basis van het gebruik van de website en het internet zullen dan andere gerelateerde diensten worden aangeboden.

 1. Rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking van de ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (Art. 6 (1) punt a GDPR).

 1. Gegevenscategorieën

IP-adres (afgekapt/geanonimiseerd)

 1. Ontvangers
 • Medewerkers van de IT- en marketingafdeling  
 • Google-gebouw Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland
 1. Duur van de opslag

Gegevens worden in dit verband slechts verwerkt zolang de noodzakelijke toestemming is gegeven. Nadien zullen ze worden gewist, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het wissen verhinderen. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.

 1. Wettelijke / contractuele eis

Het verstrekken van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Indien u geen toestemming geeft, kan dit leiden tot functiebeperkingen op de website.

 1. Overbrenging derde land

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te waarborgen, zijn wij met Google (Analytics) de standaardclausules voor gegevensbescherming overeengekomen. 

 1. Intrekking van de toestemming

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en door Google worden verwerkt, door de beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: "Browser Add-On om Google Analytics uit te schakelen".

 1. Automatische besluitvorming en profilering

Met behulp van het tracking-instrument Google Analytics kunnen het gedrag en de interesses van bezoekers van deze website worden geanalyseerd. Daartoe wordt een pseudoniem gebruikersprofiel aangemaakt. 

 1. Gebruik van LeadFeeder
 1. Aard en doel van de verwerking

Wij gebruiken LeadFeeder, een dienst van Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, Helsinki 00100, Finland, als een instrument voor het genereren van leads. LeadFeeder heeft toegang tot de lijst van IP-adressen van websitebezoekers die wordt verstrekt door Google Analytics als onderdeel van zijn analyse en koppelt de lijst van IP-adressen met informatie over de bedrijven die op het internet te vinden zijn onder deze IP-adressen. Door het inkorten van het IP-adres van de websitebezoekers, wat al gebeurt bij het gebruik van Google Analytics, wordt er geen directe persoonsverwijzing tot stand gebracht.

Alleen bedrijfsbezoekers kunnen worden geïdentificeerd. LeadFeeder is geïntegreerd met ons CRM-systeem en e-mailmarketingtool.  

 1. Rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking van de ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (Art. 6 (1) punt (a) GDPR).

 1. Gegevens Categorieën

IP-Adres (afgekapt/geanonimiseerd)

 1. Ontvangers
 • Medewerkers van IT- en marketingafdelingen  
 • LeadFeeder als verwerker
 1. Duur van de opslag

Gegevens worden in dit verband slechts verwerkt zolang de noodzakelijke toestemming is gegeven. Nadien zullen ze worden gewist, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het wissen verhinderen. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.

 1. Wettelijke/contractuele eis

Het verstrekken van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Indien u geen toestemming geeft, kan dit leiden tot functiebeperkingen op de website.

 1. Overbrenging derde land

De verwerking vindt niet plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

 1. Intrekking van de toestemming

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. 

 1. Automatische besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.  

 1. Gebruik van Youtube-video's
 1. Aard en doel van de verwerking

Wij sluiten YouTube-video's in op onze website. De exploitant van de betreffende plug-ins is YouTube, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag aan jou persoonlijk toewijzen. Je kunt dit voorkomen door je vooraf uit te loggen uit je YouTube account. Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in het privacybeleid van de aanbieder, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy).

 1. Rechtsgrondslag van de verwerking

De rechtsgrondslag voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Art. 6 (1) punt (a) GDPR).

 1. Gegevens Categorieën

Apparaatinformatie, IP-adres, referrer URL, bekeken video's

 1. Ontvangers
 • De ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van de marketingafdeling
 • YouTube als dienstverlener
 1. Duur van de opslag

Wie de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft dergelijke cookies niet te verwachten bij het bekijken van YouTube-video's. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als je dit wilt voorkomen, moet je de opslag van cookies in je browser blokkeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 1. Wettelijke/contractuele eis

Het verstrekken van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Indien u geen toestemming geeft, kan dit leiden tot functiebeperkingen op de website.

 1. Overbrenging derde land

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te waarborgen, zijn wij met Google de standaardclausules voor gegevensbescherming overeengekomen.

 1. Intrekking van de toestemming

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. 

 1. Automatische besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Wij hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens en het verdere gebruik ervan door de sociale netwerken. Wij hebben in dit opzicht ook geen effectieve controlemogelijkheden. Informatie over welke gegevens door YouTube/Google worden verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u vinden in het privacybeleid van YouTube of Google.

https://policies.google.com/privacy

 1. Gebruik van Jira Helpcentrum
 1. Aard en doel van de verwerking

Wij maken gebruik van Jira Help Center, een service die wordt aangeboden door Atlassian 341 George Street, Sydney, NSW 2000, Australië, als een hulpmiddel voor het ondersteunen van onze klanten met betrekking tot onze producten en diensten. Wanneer u op de knop "Een ticket openen" klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van Atlassian, waar u wordt gevraagd om contactinformatie, een samenvatting van uw probleem en eventuele andere documentatie, schermafbeeldingen of informatie die nuttig zou kunnen zijn voor het oplossen van uw probleem. Voor meer informatie, ziePrivacybeleid | AtlassianDe door u verstrekte gegevens worden door ons verwerkt voor support en communicatiedoeleinden.

 1. Rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking van de ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (Art. 6 (1) punt (a) GDPR).

 1. Gegevens Categorieën
 • Contact Informatie
 • IP-Adres
 • Taal  
 1. Ontvangers
 • Medewerkers van IT- en klantenafdelingen support  
 • Atlassian als verwerker
 1. Duur van de opslag

Gegevens worden in dit verband slechts verwerkt zolang de noodzakelijke toestemming is gegeven. Nadien zullen ze worden gewist, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het wissen verhinderen. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.

 1. Wettelijke/contractuele eis

De verstrekking van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming.  

 1. Overbrenging derde land

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te waarborgen, hebben wij met Atlassian de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming gesloten.

 1. Intrekking van de toestemming

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. 

 1. Automatische besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.  

 1. Gebruik van GoTo
 1. Aard en doel van de verwerking 

Wij gebruiken GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector 10 Hanover Quay Dublin 2 DO2R573 Ierland, als hulpmiddel voor het organiseren en houden van webinars.Om u in te schrijven voor een webinar moet u ons de vereiste informatie verstrekken.Het e-mailadres dat u opgeeft moet geldig zijn voor een succesvolle registratie.Na het indienen van het registratieformulier ontvangt u een uitnodigingsmail van GoTo.De registratie voor webinars is gratis en u kunt zich met uw gegevens voor webinars inschrijven.De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om u te registreren voor het betreffende webinar. Er kan ook contact met u worden opgenomen voor marketingdoeleinden.(bijv. over onze diensten of komende webinars). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken via de opt-out link in elke nieuwsbrief.Informatie over gegevensverwerking door GoTo in het algemeen vindt u hier: https://www.goto.com/company/legal

Om onze tools met elkaar te verbinden en zo te kunnen reageren op het verzoek om informatie en documenten via het registratieformulier, maken wij gebruik van de integratiedienstverlener Clickdimensions LLC., 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500, Atlanta, VS. Om een snelle verwerking en beantwoording van uw verzoek te garanderen, is het voor ons noodzakelijk om de opgeslagen gegevens van de registratieformulieren over te dragen aan ons CRM-systeem. Daarom is het gebruik van een integratiedienstverlener in dit verband essentieel.

 1. Rechtsgrondslag van de verwerking 

De verwerking van de ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (Art. 6 (1) punt (a) GDPR). 

 1. Gegevens Categorieën 
 • Contact Informatie 
 • Functie 
 • IP-adres 
 • Type apparaat of eindpunt 
 • Geolocatiegegevens 
 • Duur van het gebruik van de dienst 
 • Tijdzone 

 1. Ontvangers 
 • GoTo Technologies Ireland Unlimited Company als gegevensverwerker
 • Clickdimensions als gegevensverwerker
 • Medewerkers van IT- en marketingafdelingen

 1. Duur van de opslag 

Gegevens worden in dit verband slechts verwerkt zolang de noodzakelijke toestemming is gegeven. Nadien zullen ze worden gewist, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het wissen verhinderen. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld. 

 1. Wettelijke/contractuele eis 

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u geen toestemming geeft, schrijven wij u niet in voor onze webinars. 

 1. Overbrenging derde land 

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te waarborgen, hebben wij met Demio de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming gesloten. 

 1. Intrekking van de toestemming 

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.  

 1. Automatische besluitvorming en profilering 

Als verantwoordelijke onderneming maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.  

 1. Online aanwezigheid in de sociale media

Wij gebruiken onze sociale netwerkaccounts om gebruikers van sociale netwerken te informeren over onze diensten en om rechtstreeks via de platforms te communiceren indien zij daarin geïnteresseerd zijn. Wij zijn momenteel vertegenwoordigd op de volgende sociale netwerken: 

Onze sociale mediakanalen zijn voor bezoekers van de website alleen toegankelijk via een externe link. Wij maken op onze website geen gebruik van plug-ins of andere interfaces dan de respectievelijke netwerken aanbieden om de aanbiedingen op websites te integreren.
Wij hebben geen invloed op de gegevensverzameling en het verdere gebruik ervan door de sociale netwerken. Daarom weten wij ook niet in hoeverre, waar en hoe lang de gegevens worden opgeslagen, in hoeverre de netwerken de bestaande wisplichten nakomen, welke evaluaties en links met de gegevens worden gemaakt en aan wie de gegevens worden doorgegeven. Wij wijzen er daarom uitdrukkelijk op dat gebruikersgegevens (bijv. persoonsgegevens, IP-adres) door de exploitanten van de netwerken in overeenstemming met hun richtlijnen inzake gegevensgebruik worden opgeslagen en voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt. 

Wij verwerken de gegevens van gebruikers in onze sociale mediakanalen alleen voor zover gebruikers contact met ons opnemen en met ons communiceren, bijvoorbeeld via opmerkingen of directe berichten. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gebruikersgegevens is Art. 6 (1) punt b en f GDPR.

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Xing

Functies en inhoud van de dienst Twitter, aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite600, San Francisco, CA 94107 of 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, maken geen deel uit van ons online-aanbod. De Twitter-kanalen zijn alleen toegankelijk via een externe link. Indien bezoekers van de website lid zijn van het Twitter-platform, kan Twitter de oproep naar het socialemediakanaal koppelen aan het profiel van de gebruiker, indien de gebruiker ons Twitter-profiel bezoekt terwijl hij is ingelogd. Wij wijzen erop dat wij noch op de inhoud, noch op de omvang van het gebruik van de door Twitter Inc. verzamelde gegevens invloed hebben. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter Inc.: http://twitter.com/privacy
Verder willen wij u erop wijzen dat u de instellingen van uw Twitter-accounts kunt wijzigen om uw privacy dienovereenkomstig te beschermen.

De functies en inhoud van de LinkedIn-dienst, aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, maken geen deel uit van ons online-aanbod. De LinkedIn-kanalen zijn alleen toegankelijk via een externe link.
Als bezoekers van onze website lid zijn van het LinkedIn-platform, kan LinkedIn de oproep naar het socialemediakanaal matchen met het profiel van de gebruiker, als de gebruiker ons LinkedIn-profiel bezoekt terwijl hij is ingelogd. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de inhoud noch op de omvang van het gebruik van de door LinkedIn verzamelde gegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Via externe links op onze website hebt u toegang tot het sociale medianetwerk Facebook. Alle functies in het social media netwerk worden beschikbaar gesteld door Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. De Facebook-kanalen zijn alleen toegankelijk via een externe link. Als u bij Facebook bent ingelogd met uw eigen profiel en ons social media-kanaal bezoekt, kan Facebook uw bezoek koppelen aan uw ingelogde profiel. Als u niet wilt dat uw gebruikersaccount aan uw IP-adres wordt gekoppeld, dient u uit te loggen bij uw Facebook-account voordat u onze website gebruikt.

Voor meer informatie over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://facebook.com/privacy/explanation en naar ons gegevensbeleid voor "Facebookpagina's", dat u kunt raadplegen onder punt XVI van dit beleid.

Functies en inhoud van de dienst Xing, aangeboden door New Work SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland, maken geen deel uit van ons online aanbod. De Xing-kanalen zijn alleen toegankelijk via een externe link. Als bezoekers van onze website lid zijn van het Xing-platform, kan Xing de oproep naar het socialemediakanaal matchen met het profiel van de gebruiker, als de gebruiker ons Xing-profiel bezoekt terwijl hij is ingelogd. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de inhoud noch op de omvang van het gebruik van de door Xing verzamelde gegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het privacybeleid van Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 1. Gegevensbeleid Facebook-pagina

cleversoft beheert een online aanwezigheid op Facebook, een zogenaamde Facebook-pagina. Voor het bezoek van onze pagina is de volgende aanvullende informatie over gegevensverwerking van toepassing. Informatie over gegevensbescherming op Facebook in het algemeen vindt u hier (https://www.facebook.com/about/privacy/).

1. Gedeelde verantwoordelijkheid, contactgegevens, functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf:

Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de exploitatie van onze Facebookpagina in overeenstemming met Art. 26 GDPR. Daartoe hebben wij in een overeenkomst met Facebook vastgelegd wie welke verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming vervult. Deze overeenkomst kan hier worden geraadpleegd (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Dienovereenkomstig is Facebook er in de eerste plaats verantwoordelijk voor om de betrokkene informatie te verstrekken over de gezamenlijke verwerking en hem of haar in staat te stellen zijn of haar rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen. Niettegenstaande het bovenstaande, informeren wij u hierbij over uw bezoek aan onze Facebook-pagina.

Onze contactgegevens zijn:

zieonze afdruk

U kunt contact opnemen met Facebook via:

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Irleand

U kunt hier online contact opnemen met Facebook: (https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586)

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres

Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH
Sedanstraße 7
93055 Regensburg, Duitsland
E-mail: kontakt@buglundkollegen.de

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook op:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard, het doel en het gebruik daarvan:

a) Door Facebook verzamelde gegevens:

Als u een Facebook-gebruiker bent, verzamelt Facebook de gegevens die worden beschreven in het gegevensbeleid van Facebook onder "Welke soorten informatie verzamelen wij? Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunnen in uw browser nog steeds cookies worden opgeslagen die zijn voorzien van identifiers, kleine tekstbestanden, die het zogenaamde volgen van uw gebruikersgedrag mogelijk maken.

In de regel worden de gebruikersgegevens tijdens een bezoek aan Facebook ook door Facebook verwerkt voor marktonderzoek en advertentiedoeleinden. Op basis van het gebruikersgedrag (ook wanneer u onze pagina bezoekt) worden complexe gebruikersprofielen aangemaakt, die Facebook kan gebruiken om de bezoeker binnen en buiten Facebook gepersonaliseerde advertenties te tonen. Meer informatie hierover kunt u ook vinden in het gegevensbeleid van Facebook.
Indien u het hiermee niet eens bent, kunt u hier bezwaar maken (opt-out).

b) Door ons gebruikte gegevens ("Page-Insights") en rechtsgrondslag:

Facebook stelt ons statistieken en gebruiksgegevens ter beschikking, die wij kunnen gebruiken om het gebruik van onze pagina te analyseren (zogenaamde "Page-Insights"). Dit stelt ons in staat om ons aanbod op Facebook voortdurend te verbeteren. Wij, als exploitant, nemen geen beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens en andere informatie die voortvloeit uit Art. 13 van de GDPR, zoals de opslagduur van cookies op eindapparaten van gebruikers. De primaire verantwoordelijkheid onder de GDPR voor de verwerking van Insights Data ligt bij Facebook en Facebook voldoet aan alle verplichtingen onder de GDPR met betrekking tot de verwerking van Insights Data.

Wij als sitebeheerder hebben geen andere mogelijkheid, ook niet via user tracking, om het gebruikersgedrag op onze Page te evalueren. Het is voor ons in principe ook niet mogelijk om op basis van de Page-Insights de bezoeker van de Page te identificeren. In het bijzonder zijn wij op grond van de overeenkomst niet gerechtigd te verlangen dat Facebook individuele bezoekersgegevens vrijgeeft. Identificatie is voor ons alleen mogelijk wanneer wij in staat zijn om individuele profielfoto's aan "Like" Page Views toe te wijzen; dit is echter alleen mogelijk voor zover onze Pagina door de betreffende bezoeker met "Like" is gemarkeerd en de "Like" Page Views op "openbaar" is gezet.

Welke informatie Facebook gebruikt om Page-Insights te maken, vindt u hier.

De werking van onze Faceboookpagina en het gebruik van de Page-Insights dient ons rechtmatig belang bij een effectieve externe presentatie en een efficiënte communicatie met onze klanten en prospects. Dit belang rechtvaardigt de werking van de pagina zowel voor de legitieme belangen van Facebook-gebruikers, als voor bezoekers van onze pagina die geen Facebook-account hebben. Dienovereenkomstig is de rechtsgrondslag Art. 6(1) punt (f) GDPR.

3. Het delen van gegevens met derden:

De door Facebook verzamelde gegevens worden gedeeld en verwerkt in het gehele Facebook-concern. Het Facebook-concern omvat bijvoorbeeld ook Instagram, WhatsApp en Oculus. Via Facebook verzamelde informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven aan gebruikers op Instagram, of informatie van WhatsApp wordt gebruikt om actie te ondernemen tegen accounts die via WhatsApp spam versturen op Facebook. Deze informatie is te vinden in het gegevensbeleid van Facebook onder "Hoe werken de Facebook-bedrijven samen?".
De verwerking van gegevens door Facebook kan de overdracht van gebruikersgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met name de VS, met zich meebrengen.

4. Recht van verzet:

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 (1) punt f) GDPR, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 21 GDPR, mits er redenen zijn om dit te doen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat door ons ten uitvoer zal worden gelegd zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of bezwaar, volstaat het een e-mail te sturen naar info@clever-soft.com.

5. Rechten van de betrokkene:

U hebt het recht om uw toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Als gevolg daarvan zullen wij uw gegevens in de toekomst niet langer verwerken op basis van deze toestemming. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Bovendien hebt u het recht op informatie volgens Art. 15 GDPR, het recht op rectificatie volgens Art. 16 GDPR, het recht op wissen volgens Art. 17 GDPR, het recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 GDPR, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 21 GDPR. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 GDPR).
In principe kunt u uw rechten van de betrokkene zowel tegen Facebook als tegen ons doen gelden. Aangezien alleen Facebook rechtstreeks toegang heeft tot uw gebruikersgegevens, kunt u uw rechten inzake gegevensbescherming het effectiefst bij Facebook doen gelden.

 1. Verwerking van uw gegevens in het kader van geautomatiseerde besluitvorming / profilering

In beginsel heeft u het recht af te zien van uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u hebben of die u op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treffen. In het bijzonder mogen deze besluiten niet regelmatig gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig Art. 9 (1) GDPR. Wij maken geen gebruik van overeenkomstige besluitvormingsprocessen in het kader van onze website en de bijbehorende gegevensverwerking.