Voorkeuren
Cookievoorkeurbeheer sluiten
Cookie-instellingen
Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
Bekijk het privacybeleid.
Strikt Noodzakelijk (Altijd Actief)
Cookies die nodig zijn om de basisfuncties van de website mogelijk te maken.
Bedankt! Je inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.

CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive - wat is de huidige stand van zaken?

Op 10 november heeft het Europees Parlement met 525 stemmen voor, 60 tegen en 28 onthoudingen de richtlijn duurzaamheidsverslaglegging voor bedrijven aangenomen. Dit betekent dat ook middelgrote bedrijven vanaf 2025 verplicht zijn te rapporteren.

Kasper Spierings
22 februari 2023

Op 10 november heeft het Europees Parlement met 525 stemmen voor, 60 tegen en 28 onthoudingen de richtlijn duurzaamheidsverslaglegging voor bedrijven aangenomen. Dit betekent dat ook middelgrote bedrijven vanaf 2025 verplicht zijn te rapporteren.

De eerste ontwerpen zijn reeds gepubliceerd en worden momenteel beoordeeld door het cleversoft Supervisory Reporting team. Met deze blogpost willen wij u een overzicht geven van de achtergrond en de huidige stand van zaken.

Europese context

Sinds het akkoord van Parijs in 2015 werkt de Europese Raad aan een Europese Green Deal. Dit omvat verschillende facetten zoals de `Farm to Fork`-strategie, de Europese industriële strategie, het actieplan voor de circulaire economie, batterijen en afvalbatterijen en de strategie voor duurzame chemicaliën.

Het actieplan voor duurzame financiering is specifiek bedoeld om de financiële sector bij de Green Deal te betrekken. Er werd een EU-taxonomie ontwikkeld, die uitmondde in de richtlijn financiële informatieverstrekking (FDD) en de richtlijn niet-financiële verslaglegging (NFRD). De onlangs aangenomen richtlijn inzake maatschappelijke verslaglegging (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) zal de NFRD vervangen.

Uitgebreide werkingssfeer van het CSRD

In tegenstelling tot de NFDR heeft de CSRD niet alleen gevolgen voor organisaties van openbaar belang (OOB's). Ook grote delen van het mkb zullen in de toekomst aan rapportageverplichtingen worden onderworpen. De belangrijkste punten:

- Bedrijven moeten rapporteren over het effect van hun activiteiten op het klimaat en op de mensenrechten.

- Daartoe stelt de RBD normen vast die sectorneutraal, sectorspecifiek en bedrijfsspecifiek (bedrijfstype) zijn.

- Vanaf 2025 gelden de rapportageverplichtingen voor alle ondernemingen die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen 40 miljoen euro omzet, 20 miljoen euro balanstotaal en 250 werknemers.  

- Vanaf 2026 zullen ook kleinere beursgenoteerde ondernemingen onder de rapportageverplichtingen vallen.  

- Ook niet-EU-bedrijven met significante activiteiten in de EU (omzet van meer dan 150 miljoen euro in de EU) zullen moeten voldoen.

- De verslagen moeten door een externe accountant worden gecontroleerd.

- De verslagen moeten ook in digitale vorm beschikbaar zijn.

 

Volgende stappen

De Raad heeft de richtlijn ondertekend en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU, zodat zij 20 dagen na de bekendmaking in werking treedt. De richtlijn zal worden geconcretiseerd door de Europese normen voor duurzaamheidsverslaglegging (ESRS), die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 zullen worden gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de afzonderlijke verordeningen achtereenvolgens in werking treden over een periode van 2024 tot 2028.

cleversoft zal de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de CSRD blijven volgen. Wij verwachten binnenkort meer informatie over de integratie van de richtlijn in onze rapportage-instrumenten.  

 

Heeft u vragen? Wij informeren en adviseren u graag persoonlijk. De snelste manier is om ons contactformulier te gebruiken.