Voorkeuren
Cookievoorkeurbeheer sluiten
Cookie-instellingen
Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
Bekijk het privacybeleid.
Strikt Noodzakelijk (Altijd Actief)
Cookies die nodig zijn om de basisfuncties van de website mogelijk te maken.
Bedankt! Je inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.

AML - Gedurfde besluiten op de plenaire vergadering van de FATF en updates van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

Vorige week vond in het hoofdkwartier van de FAG in Parijs de verwachte plenaire vergadering van februari plaats, die werd bijgewoond door honderden afgevaardigden uit meer dan 200 landen. De besprekingen werden afgesloten met verschillende resultaten, waaronder een primeur voor de FATF. Voorts heeft de EU een bijwerking gepubliceerd van haar lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden met betrekking tot vier landen.

Arienne Gaerty
28 februari 2023

Analyse van de plenaire vergaderingen van de FATF in februari

Vorige week vond in het hoofdkwartier van de FATF in Parijs de verwachte plenaire vergadering van februari plaats, die werd bijgewoond door honderden afgevaardigden uit meer dan 200 landen. De besprekingen werden afgesloten met verschillende resultaten, waaronder een primeur voor de FATF: de schorsing van het lidmaatschap van de Russische Federatie.

De aanhoudende en escalerende agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne is in strijd met de beginselen van de FATF, die tot doel heeft de veiligheid, de beveiliging en de integriteit van het mondiale financiële stelsel te bevorderen door internationale samenwerking en wederzijds respect. Bijgevolg heeft de plenaire vergadering van de FATF besloten het lidmaatschap van Rusland op te schorten en alle rechtsgebieden opgeroepen alert te blijven op de potentiële risico's in verband met pogingen om de maatregelen ter bescherming van het internationale financiële stelsel tegen Russische activiteiten te omzeilen.

Tijdens de plenaire vergadering hebben de leden van de FATF verschillende belangrijke maatregelen genomen om de transparantie van de uiteindelijke begunstigden te verbeteren en criminele activiteiten door ondoorzichtige ondernemingsstructuren te voorkomen. Deze stappen omvatten herzieningen van aanbeveling 25 en de opstelling van nieuwe richtsnoeren om landen en de particuliere sector te helpen de aangescherpte eisen van de FATF inzake transparantie en uiteindelijke gerechtigheid toe te passen. Het valt nog te bezien hoe de EU hierop zal reageren in het licht van de recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU dat informatie over economische eigendom niet openbaar mag worden gemaakt. De plenaire vergadering heeft ook een actieplan opgesteld om te zorgen voor een tijdige wereldwijde toepassing van de FATF-normen inzake virtuele activa. Voorts keurden de FATF-leden een verslag goed over de verstoring van de financiële stromen in verband met ransomware en bespraken zij de lopende werkzaamheden aan verscheidene projecten, waaronder die betreffende het misbruik van staatsburgerschap en ingezetenschap door investeringsregelingen en de verbetering van de terugvordering van vermogensbestanddelen. De plenaire vergadering kwam tevens overeen nieuwe projecten op te starten die gericht zijn op de aanpak van fraude door middel van cyberspace en financiering van terrorisme via crowdfunding.

 

Beoordeling van landen door de FATF

 

Volgens de evaluatie beschikt Indonesië over een sterk wettelijk, regelgevend en institutioneel kader, dat op verschillende gebieden resulteert in een solide technische compliance . Hoewel het land goede resultaten boekt bij de bestrijding van de financiering van terrorisme, moet het zich meer richten op de vervolging van witwassers op grotere schaal en de verbetering van de inbeslagneming van activa.

In de beoordeling van Qatar werd geconcludeerd dat het land de afgelopen jaren aanzienlijke verbeteringen heeft aangebracht in zijn regeling ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT), hetgeen heeft geleid tot een sterke technische compliance met de FATF-normen. Qatar heeft ook positieve stappen gezet om een beter inzicht te krijgen in de risico's van witwassen en financiering van terrorisme, criminele vermogens in beslag te nemen, toezicht te houden op de financiële en niet-financiële sector en gerichte financiële sancties voor de financiering van terrorisme toe te passen.

De FATF zal de evaluatieverslagen voor Indonesië en Qatar uiterlijk in mei 2023 publiceren nadat de kwaliteits- en consistentiebeoordeling is afgerond.

Zuid-Afrika en Nigeria zijn aangewezen als nieuwe rechtsgebieden die onder verscherpt toezicht staan (landen op de grijze lijst) en zullen de zware taak hebben om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen binnen het beperkte tijdsbestek dat de FATF biedt, om hopelijk hetzelfde lot te vermijden als Myanmar, dat onlangs aan de zwarte lijst werd toegevoegd naast Iran en Noord-Korea.

Anderzijds concludeerde de plenaire vergadering van de FATF dat Cambodja en Marokko volgens hun individuele actieplannen vooruitgang hebben geboekt bij het verbeteren van hun AML/CFT-regelingen. Beide landen hebben de door de FATF in respectievelijk februari 2019 en 2021 vastgestelde technische tekortkomingen aangepakt en zijn niet langer onderworpen aan verscherpt toezicht.  

 

EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

 

Vanaf14 februari 2023 heeft de Raad van de EU besloten de Britse Maagdeneilanden, Costa Rica, de Marshalleilanden en Rusland toe te voegen aan de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. De huidige lijst bestaat uit 16 rechtsgebieden: Amerikaans Samoa, Anguilla, Bahama's, Britse Maagdeneilanden,Costa Rica, Fiji, Guam, Marshalleilanden, Palau, Panama, Rusland, Samoa,Trinidad en Tobago, Turks- en Caicoseilanden, Amerikaanse Maagdeneilanden, Vanuatu.

De Marshalleilanden hebben de bezorgdheid van de EU gewekt dat dit rechtsgebied met een nultarief of slechts een nominaal tarief voor de vennootschapsbelasting winsten aantrekt zonder echte economische activiteit. De Marshalleilanden bleken met name tekort te schieten bij de handhaving van de vereisten inzake economische substantie.

compliance De Britse Maagdeneilanden zijn opgenomen omdat zij onvoldoende in overeenstemming bleken te zijn met de OESO-norm inzake de uitwisseling van informatie op verzoek.

Costa Rica is opgenomen omdat het zijn verbintenis om de schadelijke aspecten van zijn vrijstellingsregeling voor inkomsten uit buitenlandse bronnen af te schaffen of te wijzigen, niet is nagekomen.

Rusland staat op de lijst nadat de gedragscodegroep de in 2022 aangenomen nieuwe wetgeving van Rusland had getoetst aan de criteria voor goed fiscaal bestuur van de code en had vastgesteld dat Rusland zijn toezegging om de schadelijke aspecten van een speciale regeling voor internationale holdings aan te pakken, niet was nagekomen. Bovendien is de dialoog met Rusland over belastingkwesties stilgevallen na de Russische agressie tegen Oekraïne.

De bovengenoemde AML-updates hebben geleid tot de volgende aanpassing van de scores voor de beoordeling van het juridisch risico van cleversoft:

Voor vragen over onze beoordeling en over hoe deze wordt gebruikt in onze AML-oplossingen kunt u contact opnemen met ons support team.