cleversoft group GmbH+49(0)89 288 51110
Open een Support Ticket Support
Word lid van onze nieuwsbrief
Word lid van onze nieuwsbrief

Het Europees Parlement heeft onlangs een verlenging van de UCITS-vrijstelling goedgekeurd, naast een uitstel met zes maanden van de regelgevende technische normen (RTS) voor PRIIPs. Als gevolg van het besluit zullen alle PRIIPs-producenten - met inbegrip van vermogensbeheerders, bankinstellingen en verzekeringsmaatschappijen - uiterlijk op 1 januari 2023 de herziene PRIIPs-versie moeten aannemen.


Laten we bespreken hoe we uw bedrijf kunnen helpen.


Maak verbinding met een nieuwe wereld van efficiëntie door gebruik te maken van cleversoft's zakelijke oplossingen.

Neem contact op

Laten we bespreken hoe we uw bedrijf kunnen helpen.


Maak verbinding met een nieuwe wereld van efficiëntie door gebruik te maken van cleversoft's zakelijke oplossingen.

Neem contact op

Het Europees Parlement heeft onlangs een verlenging van de UCITS-vrijstelling goedgekeurd, naast een uitstel met zes maanden van de regelgevende technische normen (RTS) voor PRIIPs. Als gevolg van het besluit zullen alle PRIIPs-producenten - met inbegrip van vermogensbeheerders, bankinstellingen en verzekeringsmaatschappijen - uiterlijk op 1 januari 2023 de herziene PRIIPs-versie moeten aannemen.

Als volgende stap zullen de ETA's, zodra de gedelegeerde verordening in werking is getreden, bepalen of er behoefte is aan verdere richtsnoeren, zoals vragen en antwoorden (Q&A), om de toepassing van de voorgestelde regels door marktdeelnemers te verduidelijken. In haar komende strategie voor retailbeleggingen voor 2022 zal de Commissie een uitgebreide analyse maken van de bredere herziening van de PRIIP-verordening om ervoor te zorgen dat retailbeleggers ten volle kunnen profiteren van de kapitaalmarkten, en dat deze regelgeving consistent is voor alle instellingen. Met het oog hierop is de Commissie van plan eind april 2022 een openbare raadpleging te laten uitvoeren door het directoraat-generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie (DG FISMA). Dit kan volgend jaar leiden tot verdere wijzigingen van de PRIIPs-verordening en de daarmee samenhangende RTS.

Ga voor meer nieuws als dit, en om op de hoogte te blijven van regelgevingsupdates, naar Regulatory Watch of neem deel aan het gesprek op LinkedIn.

 

Voor toegang tot de door ECON voorgestelde tekst tot wijziging van de icbe-richtlijn, klik hier.

Klik hier voor toegang tot de door ECON voorgestelde tekst tot wijziging van de PRIIP-verordening.

Voor toegang tot de voorgestelde tekst tot wijziging van de gedelegeerde PRIIP-verordening, klik hier.

Klik hier voor toegang tot de bijlagen bij de voorgestelde tekst tot wijziging van de Gedelegeerde Verordening PRIIP's.

Misschien wilt u ook